mapa do celów projektowych

   Geodeta na budowie czyli

Geodeta jest pierwszą osobą, która rozpoczyna prace na Twojej budowie. Najlepiej gdy jest to ta sama osoba, która wykonywała dla Ciebie mapę do celów projektowych. Usługi wykonywane w pakiecie są tańsze

Poza tyczeniem domu możesz jednocześnie zlecić nam wytyczenie przebiegu przyłączy, np. wodociągowego.

Tyczenie to jedno z ważniejszych działań, jakim zajmują się geodeci. Jest bardzo istotne z punktu widzenia dalszej budowy.   

Ma ono za zadanie wskazać położenie obiektu budowlanego w terenie w odniesieniu do położenia innych obiektów.

Zgodnie z Ustawą prawo Budowlane Art. 43, pkt. 1 budynki mieszkalne jednorodzinne muszą być wytyczone w terenie przed ich wybudowaniem.

 

Tyczenie metodą ław drutowych

- to metoda gdzie linki lub druty są rozciągnięte między deskami przybitymi do wbitych w grunt palików. Deski powinny się znajdować na tym samym poziomie ( najlepiej w punkcie "zero" - jest to rzędna, czyli wysokość na jakiej ma znajdować się gotowa podłoga na parterze.

Ławy umieszcza się w takiej odległości od planowanych wykopów, aby nie przeszkadzały podczas dalszych prac – przejazdu koparki, składowania materiałów do budowy fundamentów itp.

Zawsze wyznacza się punkty charakterystyczne – osie lub narożniki zewnętrzne budynku (o tym decyduje kierownik budowy).

Liczba punktów zależy od skomplikowania kształtu fundamentów, jednak nie powinno być ich mniej niż cztery w narożnikach budynku.

 

Zapewniamy krótki czas realizacji prac związanych z wytyczeniem nieskomplikowanych obiektów budowlanych takich jak domy jednorodzinne.

 

2. Tyczenie budynku

3. Inwentaryzacja powykonawcza

 

Geodeta dokonuje tak zwanej adaptacji mapy. Musi w   tym celu  odwiedzić działkę, skontrolować stan  faktyczny i nanieść zmiany – dodać elementy, których na mapie brak, i usunąć te nieistniejące. Efektem pracy geodety jest mapa do celów projektowych opracowana w skali 1:500.

Zawiera między innymi określenie granic,  obrysy istniejących i planowanych obiektów, uzbrojenia terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków. Jej przygotowanie pochłania przeważnie około 2 tygodni. Mapę tę musisz udostępnić architektowi projektującemu . Na niej narysuje on usytuowanie domu na działce.

Pamiętajmy, że sama mapa zasadnicza uzyskana w urzędzie nie jest mapą do celów projektowych.

Mapy  do celów projektowych wykonujemy zarówno w wersji papierowej, co wymagane jest na etapie załatwiania formalności urzędowych, jak również w wersji numerycznej, przekazywanej architektom do opracowania projektu budowlanego.

Istotne jest sprawne i terminowe przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, dlatego też do prac terenowych przystępujemy  bez zwłoki. Dokonujemy wszelkich niezbędnych zgłoszeń robót geodezyjnych, aby pomiary odbywały się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Występujemy także w imieniu inwestora do właściwych urzędów o udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które posłużą do rzetelnego opracowania mapy do celów projektowych. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

1. Mapa do celów projektowych

 

Aby uzyskać decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego konieczne jest załączenie do wniosku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta nazywana inaczej geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, musi być przygotowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawienia w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji powykonawczej budynku. Po przeprowadzeniu wszystkich pomiarów osoba uprawniona przygotowuje operat inwentaryzacji budynku.

Zgodnie z Prawem budowlanym wszystkie nowo powstałe wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne oraz towarzyszące im sieci podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie mówi, że po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

mapa do celów projektowych

mapa do celów projektowych

mapa do celów projektowych

mapa do celów projektowych

mapa do celów projektowych

Fachowcy godni polecenia:

Oruba Architekt

jest jeszcze wielu innych fachowców których możemy polecić, ale to już w toku procesu inwestycyjnego;)

 

Przydatne linki:

1. Jesteśmy zespołem z 20-letnim doświadczeniem, żadne zlecenie nas nie zaskoczy.

2. Profesjonalizm i fachowość- każde zlecenie traktujemy indywidualnie wykorzystując sprawdzone rozwiązania techniczne i najnowsze metody pomiarowe.

3. Jeśli potrzebujecie dobrego i niedrogiego geodety udowodnimy wam że dobrze wcale nie musi znaczyć drogo.

4. Zaufało nam liczne grono klientów mamy nadzieję, że Ty tez nam zaufasz.

Dlaczego właśnie my?

mapa do celów projektowych

Media społecznościowe

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH, , mapa do celów projektowych mapa do celów projektowych mapa do celów projektowych mapa do celów projektowych mapa do celów projektowych

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH